ГХ4 720 036

ГХ4 720 036

Цена 100 руб.

Импульсный транс-ор ТУ ГХ0 472004